สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ทุ่งดอกทานตะวัน

Categories: สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง | ใส่ความเห็น

นั่งรถไฟเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

Categories: สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง | ใส่ความเห็น

ตลาดน้ำกลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Categories: สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง | ใส่ความเห็น

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (วัดพระขาว) จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อขาว ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๗.๒๕ เมตร สูง ๔๕ เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน ๑๑๒ เมตร
Categories: สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง | ใส่ความเห็น

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

รถไฟผ่านอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

Categories: สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง | ใส่ความเห็น

Create a website or blog at WordPress.com